Viktiga begrepp

Hushåll – personer med en egen inkomst som bor under samma tak. Exempelvis i en lägenhet, ett hus osv.

Inkomst – De pengar man får in från exempelvis lön, gåvor eller bidrag

Utgift – Kostnader: exempelvis räkningar eller saker man köper

Budget – Beräkningen av utgifterna och inkomsterna. Hur mycket kan jag köpa/betala beror    på hur mycket pengar jag får in (lön, bidrag osv). Sträva efter att inkomsterna är större än utgifterna. Ok om inkomster och utgifter är i balans (lika stora).

Kredit – Möjlighet att delbetala. Företaget/banken ser om du kan avbetala en vara under flera månader. De kollar hur stora dina inkomster är först, sedan bestämmer de om du “går att lita på”.

Ränta – Det är företaget/bankens lön för att låna ut pengar till dig. Räntan räknas i % av priset/kostnaden på varan eller lånet. Exempelvis: 5% ränta på billån på 100 000 →  banken tjänar pengar på att låna ut till dig.

Amortering – din avbetalning på lånet från banken eller företaget.

Inkasso – Om du missar en betalning till banken eller ett företag blir du påmind om att du ska betala. Om du även  missar detta tar företaget/banken hjälp av ett annat företag för att få in sina pengar: ett inkassoföretag. De skickar ut ännu en påminnelse, denna gång har de lagt till en avgift. Missar man att göra denna betalning skickas det vidare till Kronofogden,

Kronofogden – Kronfogden hjälper banker och företag att få in sina pengar. Om personen som lånat eller betalat med kredit (se ovan) inte avbetalat det som bestämts, måste kronofogden kanske även ta andra saker personen äger. Detta för att sälja för att få mer pengar. Man hamnar även i ett register, som gör det svårare att låna igen i framtiden.

Vräkning – Om man missar att betala sina huslån eller hyran riskerar man att inte få bo kvar. Det kallas att bli vräkt. Man kan också bli vräkt om man missköter sig i sin bostad.

Varsel – varning om att något ska ske. (tänk varselljus på bilen) I detta fall varsel om att du blir av med ditt jobb. Man får reda på detta några månader innan, så man kan leta efter annat arbete.

Aktie – Ett företag kan delas upp i ägandedelar. Varje sådan del är en aktie.

Börsen – En börs är en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till ett visst pris. Priset styrs av hur mycket det finns av varan samt hur många som vill köpa varan.

Inkomstskatt – alla som har ett arbete betalar en summa av sin lön som går till det svenska samhället. Tanken är att skatten ska användas till att göra det gemensamma bra. Skatt går till exempel till: skola, sjukhus, idrottsanläggningar, polisen, militären, vägar,brandkåren,  parker osv.

moms – För varje vara eller tjänst du köper betalas en skatt. Skatten går till staten.

Bidrag – Ibland behöver man ekonomisk hjälp, exempelvis om du blivit sjuk. Den skatt som alla betalar ger möjligheten att få ett ekonomiskt stöd, ett bidrag. Exempel på andra bidrag är barnbidrag, bostadsbidrag

vara= saker man kan köpa

tjänst= takläggning, städhjälp

marknadsplats= plats där man köper och säljer saker

_________________________________________________________________________

 

Betygsmatris för Samhällskunskap Åk6 Författad av:

Diana Nordahl, Mölleskolan, Skivarp ( www.lektion.se)

Om ekonomikris

Om barnfattigdom