Inför läxan.

6A torsdag 19/5    6B Tisdag 17/5

Läs sidorna 120-129 i NO boken (den röda)

Örats delar (stencil med blindkarta)

Powerpoint presentationen (länk nedan)

Film: Vi lär oss om våra sinnen. (avsnittet om örat och hörseln. Länk till filmen nedan)

http://www.ne.se/play/filmsalen/program/sol7226

Ljudpresentation

Akustik