Prov i Biologi.

6A torsdag 30/3

6B tisdag 28/3

Att kunna till provet:                                             Sidor i boken att läsa:

 • Hållbar utveckling
 • Ekologi                                                                Sidan 148-149
 • Ekosystem
 • Biologiskt mångfald

 

 • Näringskedja
 • Näringsväv                                                       Sidan 150-151
 • Producent
 • Konsument

 

 • Växthuseffekten
 • Föroreningar                                                  Sidan 152-153
 • Surt regn
 • Miljögifter

 

 • Förnybara energikällor                           Sidan 154-155
 • Icke-förnybara energikällor